Πολιτική cookies |Επικοινωνία

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις Διπλωματικές Αποστολές της χώρας μας στο εξωτερικό.  www.mfa.gov.cy...

Πριν από το ταξίδι σας, σάς συστήνουμε ιδιαίτερα να μιλήσετε με τον ασφαλιστή σας (εκτός από τον ταξιδιωτικό πράκτορα) και να εξετάσετε κατά πόσο η κάλυψη που σας παρέχεται είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στη συγκεκριμένη χώρα...

Αν συλληφθείτε, κρατηθείτε ή φυλακιστείτε ενόσω βρίσκετε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε όπως ενημερωθεί Κυπριακή Αποστολή. Επειδή οι ξένες αρχές δεν έχουν καμιά υποχρέωση να αναφέρουν συστηματικά στις Διπλωματικές ή Προξενικές Αποστολές, τέτοιες...

H απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικών έγγραφων/διαβατηρίων, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, έτσι δεν πρέπει να τα αφήνετε αφύλακτα (π.χ. στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας ή στο αυτοκίνητο) και, αν είναι δυνατό, να τα φέρετε πάντα μ...../Δείτε όλες τις αναρτήσεις>>>